Wald Pharmaceuticals

Wald Pharmaceuticals s.r.o.
U hranic 16
100 00 Praha 10 – Strašnice

Fakturační údaje:
IČ: 24291579
DIČ: CZ24291579
Dětská 2445/37, 100 00 Praha 10

Telefon pro objednávky:
+420 725 111 900

Email: info@enzymel.cz
Web: www.enzymel.cz
Maloobchod: eshop.enzymel.cz
Velkoobchod-ordinace: objednavky@enzymel.cz

Představení firmy

Vážení návštěvníci našich stránek,

dovolte nám, abych Vám ve stručnosti představili naši společnost Wald Pharmaceuticals a náš příspěvek k péči o zuby, dásně a sliznice dutiny ústní využívající biologickou miniinvazivitu proteolytických enzymů.

Již od počátku 20. století se v medicíně využívají proteolytické enzymy (např. trypsin, chymotrypsin, bromelain a papain) pro svou schopnost pozitivně modulovat průběh zánětlivého procesu. Ve stomatologii našly širší uplatnění od druhé poloviny 20. století, kdy byly podávány pacientům při operacích v dutině ústní. Díky jejich aplikaci došlo ke zkrácení doby hojení o polovinu.

Wald Pharmaceuticals je česká rodinná firma čerpající zkušenosti ze stoleté rodinné tradice a znalosti chemie, farmacie a medicíny. Tématu proteolytických enzymů a jejich využití pro pozitivní ovlivnění zánětu se naše rodina věnuje přes 25 let. Na základě každodenní péče o pacienty s nejrůznějšími formami zánětu vznikla myšlenka přípravy směsi s proteolytických enzymů pro lokální použití do dutiny ústní, kde téměř neustále probíhá souboj mezi vlastním imunitním systémem a okolním prostředím, především patogeny. Od roku 2002 jsme pracovali na vývoji takové směsi a formy proteolytických enzymů, která by byla pacienty dobře snášena, a především by ji mohli bez obtíží aplikovat.

Výsledkem našeho snažení bylo vyvinutí produktů ENZYMEL®. V roce 2012 jsme uvedli na trh první enzymatickou řadu ENZYMEL® PARODONT (červená řada). Jejím hlavním cílem je posílení slizniční imunity využitím imunomodulačního účinku proteolytických enzymů. ENZYMEL® PARODONT je určen pacientům se záněty v dutině ústní typu gingivitidy a parodontidy/parodontózy, stomatitidy nejrůznějšího původu (např. onkologičtí pacienti), aftů, ale také imunokompromitovaným nemocným, diabetikům nebo těhotným. Stejně tak efektivní je použití přípravků ENZYMEL® u stavů po extrakci nebo implantaci zubů, stomatochirurgických výkonech nebo traumatech v dutině ústní obecně. Řada ENZYMEL® PARODONT obsahuje 2 formy produktů - enzymatickou zubní pastu a mukoadhezivní gel na dásně.

V roce 2014 jsme uvedli na trh antimikrobiální řadu ENZYMEL® INTENSIVE 35 (modrá řada), která obsahuje originální směs proteolytických enzymů a antiseptika chlorhexidin v koncentraci 0,035 %.  Chlorhexidin se ve stomatologii používá jako lokální antiseptikum v koncentraci 0,12 % a vyšší, což s sebou nese řadu nežádoucích účinků, včetně dočasné poruchy chuti a žloutnutí zubů. Díky kombinaci chlorhexidinu s proteolytickými enzymy lze efektivně snížit koncentraci chlorhexidinu na 0,035 % při zachování stejné antimikrobiální aktivity jako u samotného chlorhexidinu 4krát vyšší koncentrace (0,12-0,15 %) (ověřeno v již proběhlé in vitro studii a probíhající klinické studii). Díky kombinaci chlorhexidinu s proteolytickými enzymy jsou podstatně redukovány nebo eliminovány nežádoucí účinky chlorhexidinu a zároveň využito stejného imunomodulačního účinku proteolytických enzymů jako v červené řadě ENZYMEL® PARODONT. Řada ENZYMEL® INTENSIVE 35 obsahuje v současnosti 2 produkty - antimikrobiální zubní pastu a antimikrobiální mukoadhezivní gel na dásně.

Při výběru jednotlivých řad a produktů je třeba zohlednit intenzitu zánětlivých změn a tím i potřebu délky působení účinných látek (zubní pasta resp. mukoadhezivní gel). V případě, kdy hlavní příčinou zánětlivého procesu je mikrobiální agens nebo ho lze předpokládat, je na místě použít řadu ENZYMEL® INTENSIVE 35 s antimikrobiálním účinkem. Modrářada ENZYMEL® INTENSIVE 35 je určena pro krátkodobější až 4-8týdenní použití, červenou řadu ENZYMEL® PARODONT je možné a vhodné používat dlouhodobě/trvale a v případě použití modré řady i vhodně kombinovat. Zubní pasty v obou řadách obsahují  fluoridy, mají jemnou nedráždivou mentolovou chuť a nízkou abrazivitu. Mukoadhezivní gely na dásně jsou jedinými gely na dásně na trhu, které jsou zcela bez příchuti. Díky tomu nevyvolávají slinění a rychlé odplavení gelu a účinných látek z místa aplikace. Tím je zajištěno významně delší působení aktivních látek v místě aplikace. Produkty byly vyvinuty a jsou vyráběny v České republice společností Wald Pharmaceuticals.

Spolupracujeme s celou řadou stomatologických pracovišť (parodontologie, stomatochirurgie, ortodoncie, praktická stomatologie) a ordinací dentální hygieny (příprava pacienta na zákrok a péče o pacienta po zákroku). S produkty ENZYMEL se setkáte také například v IKEMu, v dětském onkologickém centru FN Motol, na ORL FN Hradec Králové.

Eliška a Tomáš Waldovi,
zakladatelé a majitelé společnosti

Co přijde za 100 let?

 • 1836 – německý lékař a biochemik Theodor Schwann z žaludeční šťávy izoloval látku, která byla schopna štěpit a rozpouštět bílkoviny. Nazval ji pepsin, a to byl první objevený enzym.
 • 1856 – v jednom vinařství se najednou zkazilo veškeré víno. Z vinného moštu místo lahodného moku byla jen kalná kapalina zapáchající jako zkažené mléko. Louis Pasteur začal zkažené víno zkoumat. Přezkoumával i proces vinného kvašení a přitom objevil dva enzymy – jeden, který víno vyrábí, a druhý, který ho kazí.
 • 1930 – je známo 80 enzymů.
 • léta 20. století – profesor Max Wolf založil v New Yorku biologický ústav, do něhož jako nejdůležitější spolupracovnici získal biochemičku Helenu Benitezovou. Jejím prvním úkolem bylo izolovat z rostlinných a živočišných tkání hydrolázy a zbavit je příměsí obecně nazývaných cizorodé bílkoviny. Ty tzv. nejlepší enzymy byly kombinovány do optimálních směsí tak, aby se jejich účinnost ve směsi navzájem doplňovala a umocňovala, a současně aby směs pokryla co nejširší spektrum žádoucích reakcí.
  Po mnoha letech se ukázaly jako zvlášť účinné dvě směsi. U jedné se zdálo, že je schopna příznivě ovlivnit zejména poruchy pramenící ze zánětů, druhá se zase osvědčovala přednostně u degenerativních pochodů. Musely být zvládnuty otázky správného ztvarování enzymových směsí do pevných dražé a nalezen optimální způsob jejich podávání.
 • léta 20. století – zkoušek spolehlivosti tohoto nového druhu léků se zúčastnil také německý biochemik Karl Ransberger. Převzetím vědeckého dědictví profesora Wolfa (+1976) vzal na sebe nesmírně těžkou úlohu právě doktor Ransberger. Stál před ním úkol dát složitými, a tudíž i drahými technologickými postupy do farmaceutického oběhu pro obecnou medicínskou potřebu preparáty ve stále větším množství a kvalitě.
 • 1962 – Dr. Varney-Burchová z Německa zaznamenala při použití enzymových preparátů zkrácení doby hojení o plnou polovinu při těžkých extrakcích zubů.
 • 1983 – díky nešťastné rodinné události se o působení proteolytických enzymů začala zajímat rodina Waldových z tehdejšího Československa.
 • 1984 – je do různých tříd, oddělení a pododdělení začleněno zhruba 2700 enzymů.
 • 1991 – první distribuce enzymových preparátů v lékové formě na našem území pod názvem Wobenzym (firma MUCOS Pharma CZ).
 • 2002 – počátek vývoje produktů s obsahem proteolytických enzymů pro lokální užití v dutině ústní.
 • 2012 – zubní pasta ENZYMEL® PARODONT vstupuje na český trh jako jediný produkt s proteolytickými enzymy pro lokální užití v dutině ústní. Výrobcem a distributorem je česká rodinná firma Wald Pharmaceuticals s.r.o.
 • 2014 – doplnění produktové řady ENZYMEL® PARODONT o mukoadhezivní gel na dásně a patentování nové řady ENZYMEL® INTENSIVE 35 s přidáním chlorhexidinu.
 • 2016 – produkty ENZYMEL jsou jediné produkty s proteolytickými enzymy pro lokální užití v dutině ústní na našem trhu.

Červená řada ENZYMEL® PARODONT

vhodná při akutních stavech i pro každodenní dlouhodobou péči

červená řada pasta a gel - transparent

Modrá řada ENZYMEL® INTENSIVE

vhodná při zánětlivých stavech s přítomností bakterií

modrá řada pasta a gel - transparent

Wald Pharmaceuticals s.r.o.
U hranic 16
100 00 Praha 10 – Strašnice

Fakturační údaje:
IČ: 24291579
DIČ: CZ24291579
Dětská 2445/37, 100 00 Praha 10

Telefon pro objednávky:
+420 725 111 900

Email: info@enzymel.cz
Web: www.enzymel.cz
Maloobchod: eshop.enzymel.cz
Velkoobchod-ordinace: objednavky@enzymel.cz